Sosyal Medya

Diğer Referanslar

Yayınlayamadığım freelance olarak hizmet verdiğim
reklam ajansları ve yazılım firmalarına yaptığım işler

1..... firmasına yapmış olduğum işler
İşleri Gör
2..... firmasına yapmış olduğum işler
İşleri Gör
Hazırlanıyor
3..... firmasına yapmış olduğum işler
İşleri Gör
4..... firmasına yapmış olduğum işler
İşleri Gör
Hazırlanıyor
5..... firmasına yapmış olduğum işler
İşleri Gör